ดูหน้า

About Us

             

                 New concept of cosmetic clinic  เพราะเราเชื่อว่าทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากภายในและภายนอก ส่งผลต่อความงาม และการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงเห็นผลมากกว่า

                การดูแลด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว  ไม่ว่าจะเป็น Medical spa, Anti-aging, Aesthetic , and surgery และแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ [ Msc dermatology, American board anti-aging medicine , fellowship in cosmetic and laser surgery mt Sinai hospital Miami US ,Board certified ENT and spa specialist ]

                ประกอบกับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งจาก อเมริกา อังกฤษ สวิสเซอแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเข้ารับบริการท่านจะได้รับการดูแลที่ยอมเยี่ยมและเห็นผลที่ชัดเจน ยั่งยืนกลับไป

 

นัดปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะ ที่Line @thecloverclinic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตารางแพทย์ตรวจ เดือนพฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 


13 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 21768 ครั้ง

Engine by shopup.com