M A G I C  P E N  ปากกาลด หุ่นดีได้ ไม่ต้องอด 

หุ่นสวยด้วย Magic Pen ปากกาลดน้ำหนักสำหรับฉีด เป็นโปรตีนสังเคราะห์เลียนแบบฮอร์โมนในร่างกายของเรา ช่วยในการควบคุมความอยากอาหารของเรา ทำให้ความอยากอาหารลดน้อยลง จึงช่วยให้น้ำหนัดลดลงได้ เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก อยากคุมอาหาร ซึ่งตัวยานั้นมีความปลอดภัย สามารถใช้ในการควบคุมน้ำหนักได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์

 M A G I C  P E N  ปากกาลด หุ่นดีได้ ไม่ต้องอด 

Magic Pen คืออะไร 

Magic Pen คือ ปากกาลดน้ำหนัก เป็นตัวยาลดน้ำหนักที่อยู่ในรูปของปากกาสำหรับฉีดยา มีการออกฤทธิ์ที่คล้ายกับฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายชื่อว่า GLP-1 หลั่งออกมาจากสำไส้หลังการรับประทานอาหาร จะออกฤทธิ์จับกับตัวรับในสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหาร ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่ม จึงทำให้หิวน้อยลง จะช่วยให้กินน้อยลง และทำให้น้ำหนักลดลงได้

Magic Pen ปลอดภัยหรือไม่ 

ตัวยา Magic Pen ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ามีความปลอดภัย สามารถใช้ในการควบคุมน้ำหนักได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์

Magic Pen เหมาะกับใครบ้าง 

 • ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คือมีภาวะอ้วน
 • หรือคนที่มีดัชนีมวลกาย BMI 27-29 คือมีภาวะน้ำหนักเกิน หรือมีปัญหาสุขภาพด้านน้ำหนัก (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ มีปัญหาการหายใจระหว่างนอน ‘ภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับเนื่อจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ’)
 •  ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
 • ผู้ที่ต้องการปรับพฤติกรรมการกิน

Magic Pen ไม่เหมาะกับใครบ้าง 

 • มีประวัติแพ้
 • โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
 • โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
 • อายุต่ำกว่า18ปี และอายุมากกว่า 75 ปี
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไต ตับ ลำไส้และกระเพาะอาหารควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีการใช้ยาเบาหวาน หรือยาที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

Magic Pen กับ COVID-19 

วิธีใช้ Magic Pen 

 • ในการใช้ปากกาฉีดครั้งแรก แพทย์และพยาบาลจะสาธิตวิธีการใช้ปากกาฉีดยาให้ดู และทดสอบการใช้ปากกา ทดสอบการไหลของปากกา ทดสอบการหมุนปรับยาของปากกา
 • สามารถฉีดยาเวลาใดก็ได้ของวัน แนะนำฉีดตอนเช้า เวลาใกล้เคียงเดิมทุกๆวัน เลือกเวลาที่สะดวกในการฉีดยามากที่สุด
 • เป็นการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง ตำแหน่งที่เหมาะสมในการฉีดยา คือ บริเวณหน้าท้อง

ขั้นตอนการฉีดยาด้วยตนเอง 

 • เตรียมปากกา และเข็มฉีดยาอันใหม่
 • ตรวจสอบชื่อและสีฉลากบนปากกา
 • ดึงปลอกปากกาออก
 • ตรวจสอบตัวยาที่บรรจุในปากกา ต้องใส ไม่มีสี ไม่ขุน โดยดูที่ช่องมองปริมาณยาบนด้ามปากกา
 • นำเข็มฉีดยาใหม่ขึ้นมา และดึงแผ่นกระดาษปิดโคนเข็มออก
 • สวมเข็มเข้าปากกาตรงๆ แล้วหมุนให้แน่น
 • ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออก
 • ดึงปลอกเข็มชั้นในออก แล้วทิ้งไป
 • ปรับขนาดยา หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนได้ตัวเลขขนาดยาที่ต้องการ ถ้าตั้งผิดสามารถหมุนปรับไปด้านหน้าหรือถอยหลังได้จนได้ขนาดยาที่ถูกต้อง ดูขนาดยาเสมอก่อนฉีดยา
 • ก่อนใช้ปากกาใหม่ทุกครั้ง ให้ทดสอบการไหลของปากกา ให้หมุนปากกาไปขีดจุดสองจุด สำหรับทดสอบการไหลของยา และกดปุ่มฉีดยาค้างไว้ จนตัวเลขกลับมาเลข 0 จะเห็นหยดสารละลายที่ปลายเข็ม ถ้าไม่เห็นหยดสารละลายให้ทดสอบซ้ำอีกครั้ง จนครบ 6 ครั้ง ถ้าไม่มีหยดสารละลายให้เปลี่ยนเข็ม และทดสอบอีกครั้ง หากยังไม่มีสารละลายหยดออกมาอีก ให้เปลี่ยนปากกาด้ามใหม่ และติดต่อคลินิกเพื่อส่งคืนปากกา
 • ก่อนฉีดยา เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดด้วยแอลกอฮอล์
 • แทงเข็มฉีดยาลงบนผิวที่ต้องการ เช่น บริเวณหน้าท้อง ลักษณะแทงเข็มฉีดยาเข้าหาตัว โดยให้ปากกาด้านที่โชว์ขนาดยาที่ในลักษณะที่มองเห็นชัดขณะฉีด
 • กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยาเป็นเลข0 และรู้สึกได้ถึงเสียงคลิก
 • คาเข็มไว้ใต้ผิวหนังหลังจากตัวเลขกลับมาที่0 ให้นับช้าๆ1-6 จึงค่อยถอนเข็มออกตรงๆ ถ้าถอนเข็มออกก่อนอาจเห็นตัวยาออกมาจากปลายเข็ม ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าได้รับยาไม่ครบขนาด
 • หลังจากถอนเข็ม ถ้ามีเลือดออกให้กดปิดเบาๆ ไม่ถูบริเวณนั้น
 • สวมปลอกเข็มเข้าปากกา ห้ามจับปลอกเข็มอาจเสี่ยงอันตรายเข็มทิ่มตำมือได้
 • หลังจากปิดปลอกเข็ม คลายเกลียวเพื่อถอดเข็มอย่างระมัดระวัง

ขนาดยาที่แนะนำในการฉีด 

• เริ่มใช้ยาครั้งแรก เริ่มต้นที่ 0.6 มิลลิกรัม ทุกวัน วันละครั้ง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากไม่มีอาการข้างเคียง ขนาดยาจะปรับเพิ่มครั้งละ 0.6 มิลลิกรัม ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะถึงขนาดยาแนะนำ คือ 3.0 มิลลิกรัม วันละครั้ง

• โดยแพทย์จะแจ้งให้ทราบถึงขนาดยาที่ต้องฉีด ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1 = 0.6 มิลลิกรัม วันละครั้ง
สัปดาห์ที่ 2 = 1.2 มิลลิกรัม วันละครั้ง
สัปดาห์ที่ 3 = 1.8 มิลลิกรัม วันละครั้ง
สัปดาห์ที่ 4 = 2.4 มิลลิกรัม วันละครั้ง
สัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป = 3.0 มิลลิกรัม วันละครั้ง

• เมื่อได้รับยาขนาด 3.0 มิลลิกรัม จะฉีดขนาดยานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสิ้นสุดการรักษา ห้ามเพิ่มขนาดยาต่อไปอีก

อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ 

 • อาจคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือ ท้องผูกได้ในช่วงแรกๆหลังฉีดยา แต่อาการจะเป็นอยู่เพียงไม่กี่วันเท่านั้น

การเก็บรักษายา 

 • แนะนำเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง

** The Clover Clinic สงวนลิขสิทธิ์ห้าม Copy คัดลอกบทความ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เพราะเราเขียน Contents เองแล้วมีคนCopy บทความเราไปทั้งหมด ขอบคุณค่ะ **

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save